Steun Luctor Et Emergo Driel

Voor slechts € 3,- per lot!

Steun ons
Bij ons gaan alle spieren los.
Gezellig samen met anderen.

Wij willen...

1.000,-
Doel
Aanschaf en vervangen materialen.
Waarom
Om uitdagende en veilige toestellen te kunnen aanbieden aan onze leden.
Bezig met verwerken, een moment svp